Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Bashkia e Beratit 5 24
Berat 2 281
Komuna e Roshnikut 3 3
Komuna e Sinjes 1 1
Otllak 3 10
Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats