Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Anhui Sheng 5 5 1 6
Fujian Sheng 5 2 1 29
Guangdong Sheng 1 1 1 4
Guangxi Zhuangzu Zizhiqu 2 2 1 2
Hubei Sheng 1 1 1 1
Inner Mongolia Autonomous Region 3 5 1 6
Jiangsu Sheng 2 4 1 4
Qinghai Sheng 1 1 1 1
Shandong Sheng 1 1 1 1
Tibet Autonomous Region 5 7 1 7
Xinjiang Uyghur Autonomous Region 5 7 1 7
Yunnan Sheng 1 1 1 1
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats